Idé og brainstormmøde torsdag d. 14. december

Planerne med det nye skydecenter i den forhenværende Brugsbygning skrider godt frem og det betyder, at den gamle skydebane kan omdannes til noget andet – men til hvad og hvordan??

I Gymnastik og Dans har vi brug for pladsen og vi vil derfor gerne i samarbejde med Nyvest Centret stå for at omdanne denne del af hallen, når det nye skydecenter er klar.

For at komme godt i gang, inviterer vi derfor alle til et

idé-/brainstormmøde torsdag d. 14. december kl. 19.30 på skydebanen

hvor vi vil se på forholdene og diskutere mulig anvendelse og indretning, hvorefter en egentlig planlægning kan gå i gang.

Vi håber at du vil møde op og bidrage med ideer og tanker, så vil vi sørge for at der er lidt glögg og æbleskiver