DGI's rytmedag aflyses

OBS Rytmedagen for de 6-9 årige som DGI ville afholde på lørdag d. 24 november er aflyst pga for få tilmeldte