Formandens beretning

BERETNING NYVEST GYMNASTIK OG DANS MEDLEMSMØDET D. 6/2-2019

I år har vi for første gang i adskillige år, ikke set en fremgang i antallet af aktive i afdelingen.
Der har været lidt færre på nogle af Effektholdene og så har vi set lidt færre gymnaster på nogle af ”unge-holdene” – nok som følge af den nye springhal, der er kommet i tilknytning til DGI-hallen. Samtidig med at vi sidste år valgte at flytte aldersgrænsen mellem RH4 og 5 én årgang, har det bevirket, at vi i denne sæson har en rigtig god fordeling af antal gymnaster på RH2 til RH6 – mellem 50 og 70 på hvert hold.
Dette er et rigtig passende antal.

Heldigvis er antallet af instruktører og hjælpeinstruktører ca. det samme som sidste år, så sammen med at de har dygtiggjort sig gennem mange kurser, sikrer det et fortsat højt fagligt niveau, hvor der også tages hånd om de forskellige niveauer gymnasterne er på.

De mindre hold i afdelingen har også stadig fuld tryk på. Drengeholdet 40+ er kommet rigtig godt fra start i holdets 2. sæson, hvor der har været tilgang af nye og hvor det sociale element stadigt vejer tungt, samtidigt med at Anne-Sofi sikre at kondition og smidighed forbedres :)

”Vild med torsdag” (dans) og CrossGym, som begge holder til på Vestermarie Skole, er meget stabile hold, hvor der også er tilgang af nye og hvor der er et godt sammenhold, samtidig med at de nye føler sig velkomne.

Hos vores yngste hold Ramasjang og Ultra, har vi set en stor fremgang og det er dejlig at mærke den energi både børn, forældre og ikke mindst instruktørerne på disse hold, lægger i træningerne.

Nyvest Centret, som er den vigtige ramme for de fleste af vores aktiviteter, har også i det forgangne år oplevet fornyelser og ændringer, som en følge af, at vi har fået et nyt, ungt team i hallen.
Med Rikke som ny Centerleder, sker der løbende ændringer af gamle procedurer og fornyelse af tilbuddene, for hele tiden at optimere den daglige drift og den løbende forretning, som kræver nye tiltag og stram styring.

Én af ændringerne har været at Nyvest Centret er med i projektet ”Åbne Haller”. Derfor er der blevet installeret automatisk åbning og lukke af adgangsdørerne, automatisk lys, kamaraovervågning mv. Dette bevirker, at der ikke behøver være personale til sidste bruger er gået, men at dørene låses automatisk efter at sidste hold på dagen er gået. Det bevirker også, at I som forældre, der skal hente unge sidst på aftenen, kan møde en låst dør. Men bare rolig – de unge kan godt komme ud.

Med dette system er det nu også muligt automatisk at booke og betale en tid i hallen via App’en Wanna-sport, så man uafhængig af hvornår der er organiseret idræt, som individuel har mulighed for at dyrke motion.

Til efteråret står den nye skydebane klar og der bliver herefter mulighed for at bruge den gamle skydebane i forlængelse af hallen til, aktivitetsrum for de mindre hold og mulighed for redskabsopbevaring i skytternes tidligere opholdslokale. Omlavningen af banen kommer vi i gymnastikafdelingen til at stå for og vi er i øjeblikket ved at finde en tovholder til denne opgave, samt få projektet beskrevet endeligt.
Kunne du tænke dig at være med i denne opgave, så sig til.

Big Splash blev vi desværre nødt til at aflyse sidste sommer pga. mangel på hjælpere, men planlægningen til kommende sommer er allerede i gang og arrangementsgruppen af erfarne BS-folk er etableret. Så tænk allerede nu på, om du eller bekendte kan byde ind som hjælpere sidste weekend i juli og første i august – der bliver brugt for mange :).

Også i forsommeren – efter afslutning af vintersæsonen – har Nyvest Gymnastik og Dans tilbud i støbeskeen. ”Naturtræning” bliver et tilbud til seniorer om, at bruge naturen som ramme for øvelser og bare nyde den ro og livsglæde ophold i naturen giver. Vi har to instruktører afsted på kursus og glæder os til at præsentere dette nye tilbud, hvor vi kan få glæde af vores dejlige lokalområde.
”40+-Drengene” er også i forårshumør og inviterer nye til at være med, da sæsonen forlænges frem til juni. 

Vi startede sidste år op med ”forældrehjælper-bænk” på nogle af holdene. Tak til jer forældre der har bidraget og dermed støttet instruktørerne. Det vil vi gerne fortsætte med og kan sagtens bruge flere forældre :).

Til slut vil jeg takke bestyrelsen for et stort arbejde igennem sæsonen og ikke mindst Anja, der har valgt at holde en velfortjent pause, efter en flerårig indsats i bestyrelsen. Også tak til Rikke og teamet i Centret. I giver jer 100 % for, at vi får de bedste forhold i hallen :).

På hele bestyrelsens vegne
Jesper Lund Koefoed