Nyt ansigt i bestyrelsen

Der har i denne uge været medlemsmøde i Gymnastik og Dans. Tak til de fremmødte for nogle gode debatter og ideer undervejs.

Randi Munch stopper efter mange år som afdelingens kasserer, hvor hun med en sikker hånd har haft styr på økonomien.

I stedet for Randi blev Mads Cordua valgt ind som bestyrelsesmedlem. Stort velkommen til Mads! Det bliver godt også at få ungdommen repræsenteret i bestyrelsen. 

Men vi siger ikke helt farvel til Randi, da hun heldigvis fortsætter som suppleant.

Anders Nielsen og Birgitte Noer modtog begge genvalg.