Bestyrelse

Ved Nyvest Atletiks medlemsmøde den 9. februar 2017 var der genvalg til alle i bestyrelsen.

Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende.

Formand: Kirsten Kyndesen
Næstformand og sekretær: Sukey Brown
Kasserer: Karina Sørensen
PR medlem: Inger Malling Dam
Medlem: Dorthe Kok Madsen