Hovedbestyrelsen leftstartsiden

Generalforsamling

Ordinær generalforsamling

Nyvest Idrætsforening

Onsdag d 2. marts 2022 kl. 18.00

Nyvest Centret Samlingshuset Store Sal

Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmetællere Henrik Cordua valgt

2. Forpersonens beretning Vi har i indeværende år udelukkende haft en postmodtager (formelt forperson). Det har fungeret i et godt samarbejde mellem afdelingerne og de to praktiske funktioner sekretær og kasserer har. Vi har kigget godt efter en ny forperson. Men de står ikke i kø. Vi har dog en kandidat, dette følger senere. Året har derudover primært handlet om koordinering, loppemarkedet blev afholdt, inkl overvejelser om det kan fortsætte efter dette i år. Der har været godt gang i Sparloppan, takket være god indsats fra loppegruppen. Året har i høj grad været præget af Corona restriktioner og som vi kan høre af de følgende beretninger, så har det påvirket medlemstallet

3. Afdelingsforpersonernes beretning

  1. Atletik bilag nr 1.
  2. Badminton bilag nr 2.
  3. Fodbold/kroket Krocket har i 2021 været ramt af corona som alle andre. Cafeteriet og hallen lukkede, så vores vinter kortspil, samt julefrokosten måtte aflyses. I stedet afholdte vi en lille sommerfest i grillhytten, og det påtænker vi også at gøre her i år 2022. Vi er ikke så mange medlemmer, men de der kommer går op i det med liv og sjæl som man siger. DGI har et krocket udvalg, hvor vi har en plads. Denne har vi desværre ikke kunnet udfylde i 3 år. Ingen har været klar, eller haft lyst til at udfylde pladsen. Den 25. juni afholdte vi stævne her i Nyvest med 36 deltagere, og den 27. august havde vi kyllinge krocket, som er meget populært, 52 deltagere, og Sally stegte kyllinger til os. Den 15. oktober måtte vi aflyse et mix stævne, grundet øsende regn hele dagen. Nu glæder vi os til forårets komme, så vi kan komme i gang udendørs igen, vi9 håber græsset bliver passet, klippet, o.s.v. og så må vi se hvad Martin og bestyrelsen finder på med fliser planker og sandkasser, som der er gang i i øjeblikket. Det bliver også spændende at se. Hvad vil man med KROCKET nu når fodbold forsvinder Nyvest. Vi håber på et godt samarbejde - Hilsen til jer alle fra en lille afd. der bor i et gammelt klædeskab i en forstue
  4. Gymnastik bilag nr 3.
  5. Riffel/skytter bilag nr 4. f. Pistol bilag nr 5

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab bilag nr 6. Godkendt

5. Vedtægtsændringer (ikke aktuelt i 2022) Støtteforeningens forventede nedlæggelse vil ændre elementer til næste år

6. Behandling af indkomne forslag – intet indkommet

7. Uddeling af pokaler/udnævnelse af æresmedlem

Årets leder: Kirsten Kyndesen

Årets Nyvester: Steffen Friis Kofoed

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer Kasserer skal udpeges (af bestyrelsen) -

Postmodtager Pia Frost Jensen er på valg ift aftalen sidste år – genopstiller ikke. Da forperson vælges i ulige år, vælges der kun for 1 år. Vi har en kandidat Jeanne Cordua – er valgt

FU medlem og sekretær Ida Tidemand er på valg - genvalgt

9. Valg af bestyrelses suppleant Henrik Cordua er valgt for 1 år

10. Valg af repræsentanter til S/I Nyvest Centrets Repræsentantskab for 1 år, Bilag nr 7

Årsmøde: Der skal i år være 8 medlemmer ift antal medlemmer i Nyvest. Repræsentantskabsmøde afholdes d 22 marts 2022 kl 1930 i lille sal i Samlingshuset, Jesper sender dagsorden ud.

11. Valg af revisor (2 år) Arne Holm Tved er på valg - genvalgt

12. Valg af revisor suppleant (1 år) Jeanette Nielsen er på valg - genopstiller ikke Lis Dahl er valgt som suppleant

13. Eventuelt Tak fra Birgitte opmærksomhed i forbindelse med hendes mor og æresmedlem, Gudruns begravelse.

Centret udvikler og udvider Bålhytten med plads foran, pillegrill, udstyr så Centret kan ryge både varm og kold. Mulighed for at holde fest, hvor centret står for maden derude. Bisonkød som det eneste sted på Bornholm.

Obs på nye medlemmer og tilmelding til Nyvest Nyt

Sted til Kroket - kunne det være det hvor der var bolde og vor Støtte foreningen har noget liggende? Flytte kroket til gymnastik – hvis fodbold nedlægges – fortsat ukendt. Støtteforening vil kanalisere til aktiviteter – kunne Kroket tilgodeses også?

Det er ikke muligt med fodbold eller håndbold i hallen pga kant v springgrav

Der er et stort ønske at få vores pokaler (og Nyvester navne streng (evt til hallen)) tilbage til Cafeteriet. Centret ønsker at vi kun får pokaler op på eksisterende afdelinger. Det oprindelige skab og pokaler befinder sig pt på Vestermarie skole. Vi ønsker at få eksisterende afdelings pokaler op i skab (vi gerne køber efter ønske) et sted hvor vi alle kommer forbi dvs cafeteria eller ved hallen. For de tidligere afdelinger, vil være ok at pokaler placeres lidt mere tilbagetrukket feks i baggangen.

Hvilke opgaver skal løftes fra støtteforening: Telt udlejning – fra støtteforeningen til? Står på anhænger hos Henrik, men må overflyttes til anden anhænger ift lovlig kørsel. Det indbringer 1000 kr pr gang til den afdeling, der løfter opgaven (og 500 til HB)

Støtteforeningens formue skal sandsynligvis øremærkes til idræts ungdom, varetages af HB.

Spørgsmål om viden om hvilke opgaver der er gået fra FU – til afdelingerne udover børneattester. I perioden uden forperson har der været et par tilfælde, hvor der har været tvivl om hvem der skulle tegne Nyvest Idrætsforening, hvor det almindeligvis er forpersonen. Dette skulle være uden problemer nu med ny forperson

Generalforsamling næste år - udsende info om at der er smørrebrød og tidspunkt kl 18 fastholdes. Ros over at idrætsforeningen inkl afdelinger har klaret sig godt økonomisk

Ny dato næste år: Onsdag d. 1. marts 2023 kl 18