Hovedbestyrelsen leftstartsiden

Organisationen

Nyvest består af hovedforeningen Nyvest Idrætsforening.

Herunder er vores 6 afdelinger. Atletik, Badminton, Fodbold/kroket, Gymnastik/Dans, Pistol og Riffel.

Hovedforeningen har en bestyrelse, den består af et forretningsudvalg (FU):

Formand

Næstformand

Kasserer

Sekretær

FU-medlem samt:

Afdelingsformænd fra alle 6 idrætsafdelinger

Formanden for Støtteforeningen

 

 

Udover Idrætsforeningen er der også en bestyrelse for NyvestCentret, som står for varetagelse af bygninger og cafeteria mv